Back

MICRO ORGANIC ACID TASTE KIT

฿2,900.00

-
+
Categories: ,
MICRO ORGANIC ACID TASTE KIT

บรรจุขวดละ 20 มิลลิลิตร

ประกอบด้วย

Acetic Acid – กรดน้ำส้ม หรือ กรดแอซีติก (Acetic Acid) หรือ มีชื่อตามระบบว่า กรดเอทาโนอิก เป็นสารประกอบอินทรีย์ในสถานะของเหลวไร้สีน้ำส้มสายชูมีกรดแอซีติกตั้งแต่ 4% ต่อปริมาตรขึ้นไป ทำให้กรดแอซีติกเป็นส่วนประกอบหลักของน้ำส้มสายชู
Citric Acid – กรดมะนาวหรือกรดซิตริค (Citric acid) การใช้กรดซิตริกในผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ใช้เพื่อปรับปรุงกลิ่น รส และสี ของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ป้องกันปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาล และช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ทําให้เก็บผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น
Malic Acid – กรดแอปเปิ้ลหรือกรดมาลิก (Malic acid) เป็นสารประกอบอินทรีย์ประเภทกรดไดคาร์บอกซิลิกซึ่งสามารถพบได้ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและหากอยู่ในรูปเกลือเรียกว่า มาเลต (malate)
Phosphoric Acid – กรดฟอสฟอริกบริสุทธิ์จะอยู่ในรูปผลึกใส (มีจุดหลอมละลายที่ 42.35° C) แต่กรดฟอสฟอริกที่ความเข้มข้นและอุณหภูมิอื่นๆ อาจพบในรูปของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น สามารถละลายน้ำและแอลกอฮอล์ได้
Lactic Acid – กรดนมเปรี้ยวหรือกรดแลกติกเป็น อัลฟา ไฮดรอกซี แอซิด (AHAs) ชนิดหนึ่งเป็นกรดอินทรีย์ ไม่มีสี มีสถานะเป็นของเหลวละลายได้ดีในน้ำ
Tartaric Acid – กรดมะขาม (องุ่น) หรือกรดทาร์ทาริก (tartaric acid) เป็นกรดอินทรีย์ (organic acid) ชนิดหนึ่งที่พบตามธรรมชาติในผลไม้บางชนิด เช่น องุ่น มะขามและเป็นกรดที่พบในไวน์

**หมายเหตุ สามารถเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของกรด เพื่อทดสอบความสามารถของคุณในการรับรู้แต่ละกรด การใช้กรดน้อยลง จะทำให้ยากขึ้น ขณะที่ใช้กรดมากจะทำให้การรับรู้ง่ายขึ้น