ICP - THAILAND

IN-COUNTRY PARTNER

Read more
roasting-course Roasting Profile Development and Specialty Technique.

ROASTING COURSE

Read more
1 DAY COURSE

BASIC BREWING

Read more
2 DAYS COURSE

BARISTA & ESPRESSO

Read more
BASIC 1 DAY COURSE

CUPPING & SENSORY

Read more
BASIC 1 DAY COURSE

LATTE ART

Read more
about

about scith

View More
IconCourse

our courses

View More
Contact

contact scith

View More

สถาบันกาแฟพิเศษแห่งประเทศไทย Specialty Coffee Institute of Thailand (SCITH)

เป็นสถาบันการเรียนรู้ด้านกาแฟพิเศษโดยเฉพาะ โดยทางสถาบันฯได้ผ่านมาตราฐานการรับรองห้องสอนจากสมาคมกาแฟพิเศษ หรือ Specialty Coffee Association (SCA) ให้เป็น Premier Training Campus โดยทางสถาบันฯได้เน้นหลักสูตรภาคปฎิบัติและทฤษฎีให้ผู้ที่มาเรียนได้มีความเข้าในกาแฟพิเศษให้มากขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการยกระดับ และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในด้านกาแฟพิเศษโดยเฉพาะ

ทางสถาบันฯ ได้จัดทำคอร์สขึ้นมาหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกาแฟพิเศษ โดยผู้ที่สนใจสามารถเลือกเรียนตามหมวดหมู่ต่างๆ โดยทางสถาบันจะแบ่งเป็นคอร์สแบบ In-house Training และ International Course Training นอกเหนือจากการเรียนรู้ด้านกาแฟพิเศษ ทางสถาบันฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมพิเศษมากมาย เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาทำกิจกรรม โดยเฉพาะการจัด Public Cupping ที่จะจัดขึ้นเป็นประจำ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้ที่สนใจได้เข้าใจและเรียนรู้ระดับเบื้องต้นและเป็นการหาประสบการณ์ในด้านการชิมให้มากขึ้นอีกด้วย

Specialty Coffee Course

SCITH Courses

สถาบันกาแฟพิเศษแห่งประเทศไทย Specialty Coffee Institute of Thailand (SCITH) ได้จัดทำคอร์สสอนของทางสถาบันเอง โดยเน้นไปที่ความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ตรงของอาจารย์ผู้สอน คอร์สสอนกาแฟ สอนชงกาแฟ เรียนชงกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการเปิดร้านกาแฟ อย่างคอร์สบาริสต้า ซึ่งสามารถเรียนชงกาแฟ ชา โกโก้ ทั้งเมนูร้อน เย็นและปั่น, คอร์สลาเต้อาร์ท เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเทนมให้ได้ลวดลายมาตรฐาน, คอร์สคัปปิ้ง คอร์ส Sensory เหมาะสำหรับผู้ทื่ต้องการฝึกฝนทักษะการชิมกาแฟ, คอร์สดริปกาแฟ คอร์สเบสิค Brewing หรือ Advance Brewing เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเรียนรู้กาแฟสาย Slowbar และคอร์สคั่วกาแฟ คอร์สที่เรียนคั่วกาแฟตั้งแต่เบสิคจนถึงการ Develop Profile

SCA Coffee Skills Program

SCA Courses

สถาบันกาแฟพิเศษแห่งประเทศไทย Specialty Coffee Institute of Thailand (SCITH) ได้เป็น Premier Training Campus Licensed เป็นใบอนุญาต จากทางสมาคมกาแฟพิเศษ (อเมริกาและยุโรป) หรือ ที่เรียกกันว่า SCA (Specialty Coffee Association) โดยทางสถาบันฯ ได้รับใบอนุญาต ให้สามารถมีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับกาแฟพิเศษได้โดยเฉพาะ ตามหลักสูตรของ SCA ทั้ง SCA Foundation, SCA Intermediate, SCA Professional โดยเปิดสอนทั้งคอร์ส SCA Introduction, SCA Green Coffee, SCA Barista, SCA Brewing, SCA Sensory Skills, SCA Roasting

CQI Courses

สถาบันกาแฟพิเศษแห่งประเทศไทย Specialty Coffee Institute of Thailand (SCITH) ได้รับ Q-Venue & Q-Professional Licensed เป็นใบอนุญาต จากทางสถาบัน CQI (Coffee Quality Institute) โดยทางทางสถาบันฯ สามารถจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรของ CQI ดังนี้ Q Cupping Essentials, Q Calibrations, Q Training and Exams (Q Arabica Grader and Q Robusta) และ Q Processing Generalist โดยผ่านมาตรฐานการตรวสอบห้อง Cupping Lab ตามมาตรฐานของ CQI

ICP-Thai Green Coffee Evaluation 2024

Register Now

ICP-Thai Green Coffee Evaluation 2024

  Events

  Upcoming Education & Activity Events to feed your brain.

  View All
  24
  กรกฎาคม
  ICP
  ICP-Thai Green Coffee Evaluation 2024
  8:00 น. - 17:00 น.
  Chiangmai Highlands Golf and Spa Resort

  งานประเมิณคุณภาพกาแฟไทย ประจำปี 2567 ครั …

  What People Say

  How real people said about Specialty Coffee Institute Of Thailand (SCITH)

  Patiya

  ภาติยะ จิรายุส (โบ้ท)

  Business Owner

  เพื่อนแนะนำ ชอบร้าน Red Diamond ชอบดื่มกาแฟและอยากเรียนรู้วิธีการชงกาแฟด้วยตัวเอง อนาคตอยากเปิดร้นกาแฟ ความประทับใจมีเครื่องมือที่ทันสมัย บรรยากาศในการสอน อาจารย์ผู้สอนมีความเป็นกันเอง จำนวนผู้เรียนในหลักสูตรมีความเหมาะสม

  K.Dullayawat

  ดุลยวัต พัดน้อย (บอส)

  Employee

  เลือกเรียนที่นี่เพราะเพื่อนแนะนำ ชอบดื่มกาแฟ อยากชงกาแฟดื่มเองและอนาคตอยากเปิดร้านกาแฟใกล้บ้าน ประทับใจข้อมูลในหลักสูตรการสอนละเอียดครบถ้วน ผู้สอนมีความชำนาญการ

  Manatchaya

  มนัชฌา ธเนศวงษ์สกุล (อินท่า)

  Student

  ชอบดื่มกาแฟอยากมีพื้นฐานในการชงกาแฟและอนาคตต้องการเปิดร้านกาแฟ มีเพื่อนแนะนำมาเรียนที่นี่ บรรยากาศในการสอนสนุกสนานเป็นกันเอง ได้ทดลองทำจริง ผู้สอนสามารถตอบคำถามได้อย่างละเอียด

  K.Tawi

  ทวิ เล็กกูล (ก้อง)

  Employee

  เลือกสถาบันแห่งนี้เพราะมีเพื่อนเคยมาเรียนที่นี่แล้วแนะนำให้มาเรียนและตั้งใจจะเปิดร้านกาแฟ ที่นี่ได้เน้นเรื่องการปฏิบัติและได้ทดลองจริง

  K.Jare

  จเร วงษ์ผึ่ง

  Coffee Shop Owner

  เลือกมาเรียนที่สถาบันเพราะว่า มีประสบการณ์จากการเริ่มต้นเรียนรู้ธุรกิจกาแฟจากการสอบถามเพื่อนๆที่เปิดร้านมาก่อนจึงมองหาสถาบันที่มีหลักสูตรการสอนที่เป็นมาตรฐาน จึงเลือกมาเรียนที่นี ประทับใจ ความเป็นกันเองของอาจารย์ผู้สอน และความเป็นมาตรฐานของหลักสูตรและสถาบัน

  sermsak

  เสริมศักดิ์ มีมาก (กอล์ฟ)

  Coffee Shop Owner

  สาเหตุที่เลือกมาเรียนที่สถาบันแห่งนี้ เนื่องจาก ทางสถาบันมีการอัพเดทความรู้ใหม่ๆให้นักเรียนอยู่เสมอ  “ประทับใจเรื่องของอุปกรณ์ที่ทันสมัยและอาจารย์ผู้สอนมีความเข้าใจในหลักสูตรที่สอนและสามารถถ่ายทอดเป็นอย่างดี”

  matthana

  มัฒนะ พินิจพานิชย์ (มาร์ท)

  Engineer

  สาเหตุที่เลือกมาเรียนที่สถาบันแห่งนี้ เนื่องจาก ชื่นชอบในกาแฟและรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งสำหรับการไปซื้อกาแฟตามร้านต่างๆค่อนข้างสูง จึงตัดสินใจเรียนเพื่อชงกาแฟดื่มเอง “อาจารย์ผู้สอนสามารถบอกถึงวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเนื้อหาหลักสูตรไม่ยากจนเกินไปสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้น”

  Other links

  SCA-Campus

  PREMIER TRAINING CAMPUS

  View More
  CQI-Logo

  COFFEE QUALITY INSTITUTE

  View More
  COE-logo

  CUP OF EXCELLENCE

  View More
  thai-coffee-association

  THAI COFFEE ASSOCIATION

  View More

  ทางสถาบันกาแฟพิเศษแห่งประเทศไทย Specialty Coffee Institute of Thailand (SCITH)ได้ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ และได้รับใบอนุญาตระดับสากล จากองค์กรด้านกาแฟระดับโลก

  Premier Training Campus Licensed เป็นใบอนุญาตจากทางสมาคมกาแฟพิเศษ (อเมริกาและยุโรป) หรือ ที่เรียกกันว่า SCA (Specialty Coffee Association) โดยทางสถาบันฯ ได้รับใบอนุญาต ให้สามารถมีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับกาแฟพิเศษได้โดยเฉพาะ ตามหลักสูตรของ SCA ดังนี้ Roasting Skill, Brewing Skill, Barista Skill, Sensory Skill และ Green Bean Skill อีกทั้งทางสถาบันกาแฟพิเศษ (ประเทศไทย) ได้มีการจัดเตรียม เครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอน และห้องสอน ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล ให้กับผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับกาแฟพิเศษ Brochure DownLoad

  Q-Venue & Q-Professional Licensed เป็นใบอนุญาตจาก CQI (Coffee Quality Institute) โดยทางสถาบันฯ สามารถจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรของ CQI ดังนี้ Q Cupping Essentials, Q Calibrations, Q Training and Exams (Q Arabica Grader and Q Robusta) และ Q Processing Generalist โดยผ่านมาตรฐานการตรวสอบห้อง Cupping Lab ตามมาตรฐานของ CQI

  ICP Licensed Thailand (IN-COUNTRY-PARTNER) คือ ใบอนุญาตแต่งตั้งให้ทางสถาบันฯ เป็นตัวแทนจากสถาบัน CQI (Coffee Quality Institute) ที่สามารถให้คะแนนกาแฟ (Grading) หรือ ประเมินคุณภาพ (Evaluation) เมล็ดกาแฟ (Green Coffee Bean) ในประเทศไทย โดย Q Arabica Licensed และคะแนนที่ได้รับจะเป็นคะแนนระดับมาตรฐานที่นานาชาติให้การยอมรับ